UK in Armenia » British Embassy Yerevan, Armenia

Journalism is a public duty

Feature image for:  Journalism is a public duty

May 3 marks World Press Freedom Day.  But this year it doesn’t feel like there is much to celebrate.  Freedom House’s 2014 report finds that media freedom around the world has hit its lowest point in a decade.  Only 1 in 7 people live in a country with a ‘free’ press: that means a country where coverage of political news is robust; the safety of journalists is guaranteed; state intrusion … Read more »Journalism is a public duty

Two nations letting out a most heartfelt and longed for sigh of relief

Feature image for:  Two nations letting out a most heartfelt and longed for sigh of relief

We overuse the word ‘historic’, but this week in the UK something historic took place.  For the first time since the Republic of Ireland became independent over 90 years ago, and three years after the Queen’s groundbreaking first visit to Dublin, the President of Ireland came to the UK for a state visit, as a special guest of the Queen and Her Majesty’s government.  Seen from 2014, it seems absolutely extraordinary that … Read more »Two nations letting out a most heartfelt and longed for sigh of relief

Crisis in Crimea

All of us who care about peace in Europe have been shocked by the events in Crimea over the past two weeks. On Sunday a referendum will be held in Crimea in which there is no option for those who wish to keep Crimea’s status as part of Ukraine unchanged. People may only vote to join Russia, or to vote for de-facto independence, by bringing back a defunct 1992 constitution. Russia supports the … Read more »Crisis in Crimea

Woman who leads with kindness and quiet confidence

Feature image for:  Woman who leads with kindness and quiet confidence

Within the framework of the women’s month celebrations, we wanted to underline the many roles which women play in society – but particularly the role of women as leaders.  Ambassador Kathy Leach met Lyudmila Petrova, head of the village Verin Dvin in Ararat Marz. They discussed several topics, from community issues to challenges for women leaders. The village has a largely Assyrian population, but also includes Armenians and Yezidis.   Amb Leach: How … Read more »Woman who leads with kindness and quiet confidence

The way to come to CHANGES

Feature image for:  The way to come to CHANGES

  Our colleagues from the British Embassy posts in Yerevan and Ankara paid visit to both countries to meet with civil society organisations, journalists and junior decision makers in Turkey and Armenia to exchange ideas and explore opportunities for future project cooperation between two countries. Following to the visits Serra Cetin Head of Projects Team in Ankara and Lilit Kalantaryan Communications Manager in Yerevan have come up with the joint … Read more »The way to come to CHANGES

Interview with David Dowell, good friend of Armenia

Feature image for:  Interview with David Dowell, good friend of Armenia

Following the earthquake in Armenia in December 1988, Mrs Thatcher – the British Prime Minister – promised to rebuild one of the schools in Gyumri.  Donations came from the British government, British business and the British people.  David Dowell ran one of the companies that agreed to help the project.  He spoke to Kathy Leach as they travelled together to Gyumri to visit the school at the end of January … Read more »Interview with David Dowell, good friend of Armenia

Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում. ավելի հին և ավելի լավ` ինչպես Լոնդոնի մետրոն

Feature image for:  Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում. ավելի հին և ավելի լավ` ինչպես Լոնդոնի մետրոն

Էրիկ Գյուլազյան ՀՀ-ում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան Առևտրի և զարգացման հարցերով խորհրդական       Հայտնի բան է, որ գինու հինն է լավը, բայց  որպեսզի հնեցված գինին համապատասխանի մեր սպասելիքներին, անհրաժեշտ է, որ այն տարիների ընթացքում հոգատարությամբ խնամվի մասնագետների կողմից: Այս տարի Լոնդոնի մետրոն նշում է իր հիմնադրման 150 ամյակը: Միայն պատկերացրեք՝ այն կառուցվել է այն ժամանակ, երբ  դեռևս չկային համակարգիչներ և որևէ iծրագիր, որոնք այսօր մեր կյանքը դարձնում են այսքան … Read more »Երևանի մետրոպոլիտենի վերակառուցում. ավելի հին և ավելի լավ` ինչպես Լոնդոնի մետրոն

Yerevan Metro Rehabilitation- older and better just like the London Tube

Feature image for:  Yerevan Metro Rehabilitation- older and better just like the London Tube

The following is a guest post by Erik Gyulazyan, Trade and Prosperity Adviser, British Embassy Yerevan. We all know that the older a wine gets the better it is. But for a vintage wine to meet our expectations it must be given constant attention down the years by highly-skilled experts. This year the London Underground (the Tube) is celebrating its 150th anniversary. Just think of that: it was created in … Read more »Yerevan Metro Rehabilitation- older and better just like the London Tube

To the Haggis

Feature image for:  To the Haggis

On Saturday the Armenian British Business Chamber (ABBC) is holding the annual Burns Supper in Yerevan, a tradition now for many years (please see Burns Supper – there are still a few tickets available!). We are looking forward to this tremendously and are very grateful to the ABBC for its hard work in organising it – and for providing an opportunity to raise funds for some very worthy causes. The … Read more »To the Haggis

It’s time to reflect on the achievements and look forward to coming opportunities

Welcome to 2013!  Over the past couple of weeks, British Ambassadors all around the world have been writing their Annual Review of 2012 for colleagues in London.  It’s a good time to reflect on the achievements we are most proud of – and the challenges and opportunities for the coming year.   For us in Yerevan, there were a number of wonderful highlights in 2012:  Watching the brilliant, modern production of … Read more »It’s time to reflect on the achievements and look forward to coming opportunities